27 lutego, 2019
Zapraszam Rodziców na zebranie 11 marca  na godz. 17.00.
 

Harmonogram spotkania: 

 • Krótki wykład  mgr Ewy Bieleckiej na temat: „ Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”,
 • wydarzenia w przedszkolu w II półroczu,
 • rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w tym czasie dla rodziców dzieci 6 – letnich spotkanie w sali  z nauczycielkami.
                                   Obecność obowiązkowa
 
13 lutego, 2019

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO SIÓSTR SERAFITEK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Od 1 marca do 15 marca 2019 r.

Z kancelarii Przedszkola należy pobrać wniosek w dniach od 01 do 15 marca. 
Wypełniony wniosek  wraz z potrzebnymi dokumentami złożyć osobiście do dnia
29 marca 2019 r. wyłącznie u Dyrektora Przedszkola

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola oraz w załączniku Harmonorgam rekrutacji 2019

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola zgłaszają chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej dziecka w naszym Przedszkolu  składając pisemną deklarację pobraną z kancelarii przedszkola w dniach od 18.02. 2019r do 22.02.2019r.

27 listopada, 2018

W porozumieniu z organem prowadzącym i Radą Rodziców, przedszkole wprowadza nowy system dostępu do przedszkola poprzez kartę magnetyczną.
Karty otrzymają rodzice dzieci i osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola.
Rodzice otrzymują karty bezpłatnie a każda  kolejna osoba ( tylko upoważniona) odpłatnie – 10 zł jedna karta.

Proszę o zgłoszenie w kancelarii ilości kart do 30 listopada 2018r.

Karty zostaną zakodowane. W razie zgubienia należy natychmiast zgłosić ten fakt do przedszkola. Otrzymanie nowej karty będzie odpłatne- koszt 20 zł.

20 listopada, 2018
 • 12.2018r. – Spotkanie ze Świętym Mikołajem w godz. od 8.30 do 11.30

 • 12.2018r. – „Mała sztuka wielkie sprawy” – przegląd małych form teatralnych MDK w Rzeszowie uczestniczą dzieci z gr„ Biedronki”

 • 12.2018r. – Dzień skupienia dla rodziców

 • 12.2018r. – spotkanie opłatkowe dla dzieci i personelu przedszkola. „ Jasełka” w wykonaniu dzieci z gr. „ Żabki”

 • 01.2019r. – udział rodziców i dzieci w Orszaku Trzech Króli

 • 01.2019r. – przegląd kolęd i pastorałek organizowany przez Przedszkole Publiczne Św. Józefa w Słocinie

 • 01.2019r. – rodzinny wieczór kolęd w naszym przedszkolu

 • 01.2019r. – bal karnawałowy w godz. od 9.00 do 12.00

 • od 21.01 do 25.01. 2019r. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
1 marca, 2018

Rekrutacja do przedszkola
na rok szkolny 2018/2019

 

Rodziców zainteresowanych naszym przedszkolem zapraszamy osobiście  do  przedszkola –
nasze przedszkole nie uczestniczy w rekrutacji prowadzonej w systemie internetowym.
Chcąc zgłosić dziecko do przedszkola należy u dyrektora przedszkola pobrać wniosek w dniach od 1 do 23 marca
następnie wraz z wymaganymi dokumentami złożyć w kancelarii przedszkola do dnia 30 marca 2018 r.
Więcej informacji znajduje się w Harmonorgam rekrutacji