13 lutego, 2019

Rekrutacja 2019

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO SIÓSTR SERAFITEK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Od 1 marca do 15 marca 2019 r.

Z kancelarii Przedszkola należy pobrać wniosek w dniach od 01 do 15 marca. 
Wypełniony wniosek  wraz z potrzebnymi dokumentami złożyć osobiście do dnia
29 marca 2019 r. wyłącznie u Dyrektora Przedszkola

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola oraz w załączniku Harmonorgam rekrutacji 2019

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola zgłaszają chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej dziecka w naszym Przedszkolu  składając pisemną deklarację pobraną z kancelarii przedszkola w dniach od 18.02. 2019r do 22.02.2019r.