Dla rodziców

Do Rady Rodziców w Roku szkolnym 2021/2022 należą:

  1. Łukasz Dudek ( tel. 502 204 059)
  2. Małgorzata Oczoś – Błądzińska ( tel.606 204879)
  3. Marcin Sitarz (tel. 514 620 995)
  4. Monika Tendelska (tel. 512 838 718)
  5. Remigiusz Wilczek ( tel. 510 017 192)
  6. Anna Zielińska-Tomsia ( tel. 606 414 945)

 

Na pierwszym zebraniu, Rada Rodziców wybrała zarząd:

 

  1. Łukasz Dudek – PRZEWODNICZĄCY RR
  2. Monika Tendelska – WICEPRZEWODNICZĄCA RR
  3. Małgorzata Oczoś – Błądzińska- SEKRETARZ
  4. Marcin Sitarz – SKARBNIK

 

Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola reprezentującym ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Współdziała z dyrektorem i radą pedagogiczną w doskonaleniu organizacji pracy przedszkola oraz procesu wychowania, opieki i nauczania.

Prosimy o modlitwę w intencji Rady Rodziców.

Niech Boże Światło i łaska  towarzyszy im w podejmowanych decyzjach.

Wkrótce.
Wkrótce.