Organizacja

Przedszkole jest czynne 10 godzin dziennie, a podstawa programowa realizowana jest w godz. 8:00–13:00.

6:30–8:00 – schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.

8:00–8:15 – ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.

8:15–8:30 – przygotowanie do śniadania
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

8:30–9:00 – śniadanie

9:00–10:00 – zajęcia dydaktyczne
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w placówce programu wychowania przedszkolnego.

10:00–10:15 – przygotowanie do II śniadania
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

10:15–10:30 – II śniadanie

10:30–11:15 – pobyt na świeżym powietrzu (lub zabawy w sali przedszkolnej)
Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

11:15–11:30 – przygotowanie do obiadu
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

11:30–12:15 – obiad

12:30–14:00 – odpoczynek poobiedni
Grupa młodsza: leżakowanie, grupy starsze: słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne. Udział w dodatkowych zajęciach, jak np. taniec towarzyski, zajęcia sportowe.

14:00–14:30 – przygotowanie do podwieczorku
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

14:30–15:00 – podwieczorek

15:00–16:30 – ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci
Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.