Strona główna

Przedszkole Sióstr Serafitek w Rzeszowie

Głównym celem naszego Przedszkola jest wychowanie i nauczanie dzieci oparte na zasadach wiary chrześcijańskiej.