29 maja, 2020

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice

W związku z Państwa pytaniami odnośnie możliwości powrotu dziecka do przedszkola informuję, że istnieje możliwość zgłoszenia  dziecka  od 8 czerwca 2020 r.  jest to ostatni termin w którym można zgłosić powrót dziecka do przedszkola w obecnym roku szkolnym.

Zgłaszając dziecko należy wypełnić ankietę ( znajduje się na stronie internetowej) i odesłać na adres mailowy przedszkola seraf.przedszkole@wp.pl w tytule „Ankieta”, do dnia 2 czerwca . Po 2 czerwca zgłoszenia dzieci do przedszkola nie będą przyjmowane.

Proszę uwzględnić w ankiecie cały pobyt dziecka w przedszkolu razem z dyżurem wakacyjnym jeśli taki Państwo planują.


Podczas wakacji przedszkole pracuje do 24 lipca włącznie

Przypominamy, że przedszkole  organizuje opiekę nad dziećmi
 w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z wytycznymi GIS. Grupy dziecięce  są 12 osobowe i w pierwszej kolejności z usług przedszkola mogą korzystać osoby wymienione w wytycznych MEN oraz Biura Edukacji zawartych w procedurze pierwszeństwa przyjęć.

Przed wypełnieniem ankiety Rodzice są zobowiązani  zapoznać
się z procedurami
 
dotyczącymi bezpiecznego pobytu dziecka
 w przedszkolu znajdującymi się w zakładce

https://przedszkoleserafitek.rzeszow.pl/zarzadzenie-i-procedury-dyrektora-i-procedury-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-otwarciem-przedszkola-w-czasie-pandemii-covid-19/

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

s. Barbara Katarzyna Leja