6 sierpnia, 2020

Jan Paweł II

Trwamy w dziękczynieniu za Dar Św. Jana Pawła II w 100 rocznicę Jego urodzin. Niech Jego wstawiennictwo pomoże nam wiernie kroczyć drogami Ewangelii i dawać świadectwo, że Bóg jest Miłością i troszczy się o każdego człowieka.

Oto kilka myśli Św. Jana Pawła II na dobry dzień.

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. Projektem, który nieustannie się urzeczywistnia. Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia”

„Prawdą jest, że Pan Jezus oraz Jego Matka wybierają często właśnie dzieci, ażeby powierzać im sprawy wielkiej wagi dla życia Kościoła i ludzkości. Odkupiciel ludzkości niejako dzieli się z nimi troską o innych ludzi: o rodziców, o kolegów i koleżanki. Czeka bardzo na ich modlitwę”.

„Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: modlić się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga tak, jak czynią to dzieci”