27 września, 2020

Bóg w swojej hojności pochylił się nad nami i obdarzył nas swoją łaską