O Nas

Przedszkole w Rzeszowie

Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek w Rzeszowie mieści się przy ul. Łukasiewicza 16 b. Działalność są rozpoczęło od września 2009 roku. Od roku 2014 w przedszkolu spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne, od 2015 roku pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. Przedszkole jest placówką 4- oddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowią wykwalifikowani nauczyciele. Z każdą grupą pracuje dwóch nauczycieli, według potrzeb do grup przydzielany jest także nauczyciel wspomagający. Przedszkole zatrudnia specjalistów, którzy z oddaniem służą i pomagają dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedszkole dysponuje bogatym wachlarzem zajęć dodatkowych. Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć sportowych i tańca towarzyskiego. Wszystkie dzieci uczęszczają na katechezę, rytmikę i język angielski. Dzieci maja do dyspozycji 4 duże i dobrze wyposażone sale do zabaw, dużą jadalnię, 2 szatnie, salę ruchową, językową, pokój do terapii indywidualnej oraz salę teatralną w której odbywają się uroczystości przedszkolne, odgrywane są przedstawienia i występy dzieci. Przedszkole posiada duży, bezpieczny i dobrze wyposażony w zestawy do ćwiczeń i zabaw ruchowych ogród. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30- 16.30. Dzieci i rodzice uczestniczą w różnorodnych imprezach i uroczystościach wynikających z organizacji przedszkola. Ponadto Rodzice angażują się w grupy modlitewne „Modlące się Matki”, „Żywy Różaniec”. Przedszkole organizuje Dni Skupienia , 3- dniowe rekolekcje wyjazdowe, pielgrzymki, wycieczki, pikniki rodzinne. Jesteśmy otwarci na problemy dzieci i rodziców, próbujemy je wspólnie rozwiązać wspierając się wzajemnie i ogarniając się modlitwą. Chcemy aby wszyscy tutaj czuli się jak w rodzinie.