Pszczółki – grupa integracyjna:

Nauczyciele:: s. Julita Flis, p. Anna Budzowska
Nauczyciel wspomagający:  p. Anna Nowak, p. Urszula Solecka,
Kontakt: 537 241 640

Alert do Boga