Marzec 26, 2017

Spotkanie dla Rodziców

Zapraszamy Rodziców
na konferencję nt: Wychowanie dzieci do wartości.

 4 kwietnia – wtorek na godz. 17.00.
Spotkanie poprowadzi br. dr Mariusz Kuskowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Pracownik naukowo – dydaktyczny Uczelni Warszawskiej Marii Skłodowskiej Curie.
Pracował zawodowo jako terapeuta z osobami z zaburzeniami zachowania i uzależnionymi.
Autor badań naukowych i publikacji z zakresu terapii zajęciowej i resocjalizacji.

Po spotkaniu możliwość indywidualnych konsultacji.

 Prosimy o Obecność