Kwiecień 13, 2018

Rodzice czytają dzieciom- gr Żabek

Głośne czytanie dziecku już od najmłodszych lat ułatwia samodzielne czytanie, kształtuje nawyk czytania przez całe życie. Wspólne czytanie z dzieckiem chroni przed uzależnieniem od telewizji, buduje więź między dorosłym i dzieckiem.

Do akcji czytania dzieciom bardzo chętnie włączyli się rodzice. Dzieci miały dużo radości podczas słuchania bajki „Zdrowolubek”, którą przeczytała dzieciom mama Ola – Pani Sylwia Dudek. Dziękujemy.