Luty 27, 2017

Rekrutacja!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO SIÓSTR SERAFITEK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

Od 1 marca do 24 marca 2017 r.

Należy z kancelarii Przedszkola  pobrać wniosek w dniach od 01 do 24 marca.  Wypełniony wniosek  wraz
z potrzebnymi dokumentami złożyć osobiście do dnia 24 marca 2017r.
wyłącznie u Dyrektora Przedszkola

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.