Organizacja

Przedszkole jest czynne 10 godzin dziennie, a podstawa programowa realizowana jest w godz. 8:00–13:00.

6:30–8:00 – schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.

8:00–8:15 – ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.

8:15–8:30 – przygotowanie do śniadania
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

8:30–9:00 – śniadanie

9:00–10:00 – zajęcia dydaktyczne
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w placówce programu wychowania przedszkolnego.

10:00–10:15 – przygotowanie do II śniadania
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

10:15–10:30 – II śniadanie

10:30–11:15 – pobyt na świeżym powietrzu (lub zabawy w sali przedszkolnej)
Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

11:15–11:30 – przygotowanie do obiadu
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

11:30–12:15 – obiad

12:30–14:00 – odpoczynek poobiedni
Grupa młodsza: leżakowanie, grupy starsze: słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne. Udział w dodatkowych zajęciach, jak np. taniec towarzyski, zajęcia sportowe.

14:00–14:30 – przygotowanie do podwieczorku
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

14:30–15:00 – podwieczorek

15:00–16:30 – ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci
Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.

Wkrótce

kadra:
Dyrektor s. Katarzyna Barbara Leja
Księgowa s. Eligia Katarzyna Bartnicka

nauczyciele:
s. Katarzyna Barbara Leja
s. Julita Agnieszka Flis
s. Lidia Anna Pyryt
s. Magdalena Urszula Paluch
p. Anna Budzowska
p. Ewa Mnich
p. Katarzyna Konefał
p. Katarzyma Machowska
p. Anna Nowak
p. Joanna Kowaleczko
p. Wioleta Sałek

pomoce nauczyciela:
s. Karola Justyna Janusz
s. Emmanuela Karolina Pieczykolan

szef kuchni
s. Albertyna Beata Typek

pomoc kuchenna:
p. Alina Mnich
p. Halina Chmura

woźna
p. Marzena Stanio

konserwator
p. Tadeusz Wilk