Dla rodziców

Pani Agnieszka Magoń – gr. „ Motylki”
Pani Kaya Ochał – gr. „Żabki”
Pani Sylwia Ziemniak – gr. „ Biedronki” ,dzieci z niepełnosprawnością
Pan Marcin Sitarz – gr. „ Pszczółki”
Pan Łukasz Dudek – gr. „ Krasnoludki”
Pan Wojciech Wierzbiński – gr. „ Biedronki”

Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola reprezentującym ogól rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Współdziała z dyrektorem i radą pedagogiczną w doskonaleniu organizacji pracy przedszkola oraz procesu wychowania, opieki i nauczania.
W razie spraw wymagających konsultacji prosimy o kontakt z w/w osobami. Funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców pełni p. Łukasz Dudek.

Wkrótce.
Wkrótce.
Rekrutacja do Przedszkola Publicznego Sióstr Serafitek z oddziałami integracyjnymi w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018.

Nabór trwa od 1 marca do 24 marca 2019r. Wystarczy wybrać wniosek z kancelarii Przedszkola w dniach od 01 do 24 marca lub pobrać go ze strony.
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami proszę złożyć osobiście do dnia 24 marca 2019r. wyłącznie u Dyrektora Przedszkola.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.