Luty 13, 2019

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO SIÓSTR SERAFITEK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Od 1 marca do 15 marca 2019 r.

Z kancelarii Przedszkola należy pobrać wniosek w dniach od 01 do 15 marca. 
Wypełniony wniosek  wraz z potrzebnymi dokumentami złożyć osobiście do dnia
29 marca 2019 r. wyłącznie u Dyrektora Przedszkola

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola oraz w załączniku Harmonorgam rekrutacji 2019

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola zgłaszają chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej dziecka w naszym Przedszkolu  składając pisemną deklarację pobraną z kancelarii przedszkola w dniach od 18.02. 2019r do 22.02.2019r.

Listopad 27, 2018

W porozumieniu z organem prowadzącym i Radą Rodziców, przedszkole wprowadza nowy system dostępu do przedszkola poprzez kartę magnetyczną.
Karty otrzymają rodzice dzieci i osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola.
Rodzice otrzymują karty bezpłatnie a każda  kolejna osoba ( tylko upoważniona) odpłatnie – 10 zł jedna karta.

Proszę o zgłoszenie w kancelarii ilości kart do 30 listopada 2018r.

Karty zostaną zakodowane. W razie zgubienia należy natychmiast zgłosić ten fakt do przedszkola. Otrzymanie nowej karty będzie odpłatne- koszt 20 zł.

Marzec 1, 2018

Rekrutacja do przedszkola
na rok szkolny 2018/2019

 

Rodziców zainteresowanych naszym przedszkolem zapraszamy osobiście  do  przedszkola –
nasze przedszkole nie uczestniczy w rekrutacji prowadzonej w systemie internetowym.
Chcąc zgłosić dziecko do przedszkola należy u dyrektora przedszkola pobrać wniosek w dniach od 1 do 23 marca
następnie wraz z wymaganymi dokumentami złożyć w kancelarii przedszkola do dnia 30 marca 2018 r.
Więcej informacji znajduje się w Harmonorgam rekrutacji