Luty 27, 2019
Zapraszam Rodziców na zebranie 11 marca  na godz. 17.00.
 

Harmonogram spotkania: 

  • Krótki wykład  mgr Ewy Bieleckiej na temat: „ Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”,
  • wydarzenia w przedszkolu w II półroczu,
  • rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w tym czasie dla rodziców dzieci 6 – letnich spotkanie w sali  z nauczycielkami.
                                   Obecność obowiązkowa
 
Luty 13, 2019

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO SIÓSTR SERAFITEK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Od 1 marca do 15 marca 2019 r.

Z kancelarii Przedszkola należy pobrać wniosek w dniach od 01 do 15 marca. 
Wypełniony wniosek  wraz z potrzebnymi dokumentami złożyć osobiście do dnia
29 marca 2019 r. wyłącznie u Dyrektora Przedszkola

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola oraz w załączniku Harmonorgam rekrutacji 2019

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola zgłaszają chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej dziecka w naszym Przedszkolu  składając pisemną deklarację pobraną z kancelarii przedszkola w dniach od 18.02. 2019r do 22.02.2019r.