Listopad 27, 2018

W porozumieniu z organem prowadzącym i Radą Rodziców, przedszkole wprowadza nowy system dostępu do przedszkola poprzez kartę magnetyczną.
Karty otrzymają rodzice dzieci i osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola.
Rodzice otrzymują karty bezpłatnie a każda  kolejna osoba ( tylko upoważniona) odpłatnie – 10 zł jedna karta.

Proszę o zgłoszenie w kancelarii ilości kart do 30 listopada 2018r.

Karty zostaną zakodowane. W razie zgubienia należy natychmiast zgłosić ten fakt do przedszkola. Otrzymanie nowej karty będzie odpłatne- koszt 20 zł.

Listopad 20, 2018
  • 12.2018r. – Spotkanie ze Świętym Mikołajem w godz. od 8.30 do 11.30

  • 12.2018r. – „Mała sztuka wielkie sprawy” – przegląd małych form teatralnych MDK w Rzeszowie uczestniczą dzieci z gr„ Biedronki”

  • 12.2018r. – Dzień skupienia dla rodziców

  • 12.2018r. – spotkanie opłatkowe dla dzieci i personelu przedszkola. „ Jasełka” w wykonaniu dzieci z gr. „ Żabki”

  • 01.2019r. – udział rodziców i dzieci w Orszaku Trzech Króli

  • 01.2019r. – przegląd kolęd i pastorałek organizowany przez Przedszkole Publiczne Św. Józefa w Słocinie

  • 01.2019r. – rodzinny wieczór kolęd w naszym przedszkolu

  • 01.2019r. – bal karnawałowy w godz. od 9.00 do 12.00

  • od 21.01 do 25.01. 2019r. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Marzec 1, 2018

Rekrutacja do przedszkola
na rok szkolny 2018/2019

 

Rodziców zainteresowanych naszym przedszkolem zapraszamy osobiście  do  przedszkola –
nasze przedszkole nie uczestniczy w rekrutacji prowadzonej w systemie internetowym.
Chcąc zgłosić dziecko do przedszkola należy u dyrektora przedszkola pobrać wniosek w dniach od 1 do 23 marca
następnie wraz z wymaganymi dokumentami złożyć w kancelarii przedszkola do dnia 30 marca 2018 r.
Więcej informacji znajduje się w Harmonorgam rekrutacji